soos-rezervace

Rezervace Soos

soos-rezervaceRezervace Soos

Na sever od Františkových Lázní a rozkládající se převážně na území Skalné se nachází Národní přírodní rezervace Soos. Je spravována muzeem Františkovy Lázně a jedná se o unikátní území, které je unikátem jak u nás, tak i v celé střední Evropě.

Soos svým jménem ani charakterem příliš nezapadá do české krajiny, skoro jakoby byl z jiné země, např. skandinávské. O to více jsme rádi, že je náš a láká k návštěvě i turisty z mnoha zemí.

Rezervace

Rezervací Soos vede 1,2 kilometrů dlouhá naučná stezka, která návštěvníky provádí po unikátním prostředí a unikátní lokalitě. Tu obdivují odborníci z celé Evropy. Stezka vede po dřevěných chodnících, které se nacházejí vlastně na dně vyschlého jezera. Jezero bylo slané a s tím souvisí i to, co vlastně můžete pozorovat. Na dně jsou totiž schránky jezerních řas – tzv. rozsivek, díky kterým zde vznikla evropská rarita. Schránky se totiž za dlouho dobu nahromadily a vytvořili křemelinový štít.

soos-cisarsky-pramenZ jezera je v současné chvíli rozlehlé rašeliniště. Spolu s ním zde vzniklo minerální slatiniště. V něm se až do současných chvil projevují dozvuky dávné vulkanické činnosti. Vyvěrají zde bahenní sopky, které vyfukují CO2. Dále zde vyvěrají minerální prameny.
Spolu se sopkami vyvěrá mnoho různých plynů a minerálů. Tvoří se zde tak zajímavé útvary. Samotné bahenní sopky se nazývají mofety. A pokud jde o název Soos – prý je to v německém chebském nářečí výraz pro „močál“. Těmto místům byly přisuzovány tajemné síly a lidé se sem báli chodit. Určitě na to mělo vliv, že vývěry ze země dokážou usmrtit a otrávit i menší zvířata. Často zde uvidíte malé kostřičky ptáků či jiných zvířat.

Dále k rezervaci patří geopark. Zde najdete zajímavosti z okolí Chebska a o Soosu. Jsou zde expozice „Přiroda Soosu“, dále pavilon s expozicí „Dějiny Země“, kde najdete velkoplošné reprodukce Zdeňka Buriana spolu s modely ještěrů v životní velikosti. Nechybí dančí obora nebo expozice „Ptačí svět Chebska“.

Prameny

Nejznámější pramen v této oblasti se nazývá Císařský. Jeho teplota se sice pohybuje pouze kolem 14-18 stupňů Celsia, ale přesto se jedná o nejteplejší pramen v chebské oblasti. Vyvěrá z hlubokého podloží a dále se mísí s třetihorními kyselkami.

Přístup

Soos je vyhlášená rezervace s velkým božstvím vzácných slanomilných rostlin a vzácných živočichů. Přesto je sem velmi dobrý přístup. Nabízí se vlaková zastávka Nový Drahov nebo chůze po značené turistické stezce z Františkových Lázní, což je asi 5,5 kilometrů.
Booking.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *