Plzeňsko, Západní Čechy

Sušice

Sušice

Město Sušice má ve svém povědomí snad každý občan České republiky. Město v Plzeňském kraji, které je velice známé svým průmyslem. Leží na řece Otavě a tvoří tak skvělý typ především pro letní dovolené. Město je zasazeno do krásné přírody.

Kdo nezná Sušice ve spojení se sirkami, jako by ani nebyl Čechem. Obrovská velkovýrobna sirek, která tvořila jeden ze symbolů České republiky. Firma SOLO Sušice byla ovšem roku 2008 ukončena. Město Sušice leží v předhůří Šumavy, můžete tak prožít krásný den ve skvostné přírodě šumavských národních parků, které zasahují až k německým sousedům.

One of three
chrisdonia / Foter

Sušice pamatuje velice dlouhou historii. Podle archeologických nálezů bylo místo osidleno už ve starší době kamenné. Další nálezy, které nám opět přiblížily historii města, pocházely z mladší doby kamenné, poté z mladší doby bronzové a starší doby železné. Koncem tohoto období se v osadě usadili Keltové. Vybudovaly zde v 5. století velké hradiště, které fungovalo jako opevněné útočiště. Sloužilo tak nejen Keltům, ale později také Germánům v dobách římských a také Slovanům.

Už v 6. století hustota zalidnění rostla. Sušicko bylo osídleno v roce 1257 králem Přemyslem Otakarem II. Ten v okolí řeky nechal vybudovat město, které se ihned zařadilo k Českému království. Dalším důležitým mezníkem ve vývoji města je rok 1839. V tomto roce totiž Vojtěch Scheinots založil firmu SOLO, nejstarší sirkárnu na území Čech. Tato firma městu přinesla nejen zaměstnání a peníze, ale také slávu, kterou si drží dodnes.

V Sušicích naleznete také pamětihodnosti, jakými jsou například kostel sv. Václava, který je největší církevní stavbou v celém městě. Dále můžete navštívit kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Felixe a kapucínský klášter nebo kapli sv. Andělů Strážných. Město má také krásné náměstí, na kterém tvoří dominantu radnice, která je původně gotická. V roce 1592 začala uprostřed náměstí přestavba radnice do slohu renesančního. Po velkém požáru byla opět chloubou města. Smůla se Sušičanům doslova lepila na paty a radnice roku 1707 shořela znovu. Na přestavbě se podílel italský stavitel Carlo Zanetti, který má zásluhu na dnešní podobě Sušické radnice.

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *