Jevišovice

Suchý Čert – hrdina nebo psanec?

Suchý Čert je legendární postava majitele Jevišovic z přelomu 14. a 15. století. Suchý Čert se zapsal do historie zdejšího kraje jako neohrožený válečník, ale později také jako lapka a násilník. Svou přezdívku získal díky na svou dobu neobvykle vysoké a štíhlé postavě.

Poznejte příběh Suchého Čerta!

Moravské markraběcí války

Suchý Čert, vlastním jménem Hynek z Kunštátu a Jevišovic, byl významnou postavou moravských markraběcích válek. Kolem roku 1390 se se Morava zmítala ve válkách znepřátelených šlechtických rodů, které se vzájemně napadaly, ničily si majetek, přepadávali cestující, okrádali kupce a drancovaly vesnice znepřátelených stran.

Hynek I. Suchý Čert stál tehdy na straně markraběte Prokopa Lucemburského. Za svou podporu získal do zástavy hrad Rabštejn. Současně jej Prokop jmenoval správcem znojemského hradu.

Úspěšná obrana královského města Znojma

Suchý Čert se podílel na rabování ve jménu Prokopa Lucemburského, zejména podnikal výpady do Rakous. V roce 1400 dokonce společně s Alšíkem Bítovským z Lichtenburka dobyl Znojemský hrad.

Rakouský vévoda Albrecht však připravil tvrdou odplatu a chystal se Hynkovým nájezdům učinit ráznou přítrž. Společně se Zikmundem Lucemburských dali dohromady vojsko dvanácti tisíc vojáků a v roce 1404 vyrazili na Znojmo.

Suchý Čert dostal včas varování a na obléhání se připravil. Měl podporu dalších rodů, zejména jeho přítele Jana Sokola z Lamberka, ale i Voka IV. z Holštejna a Jana z Raussenpruku. Obléhání tehdy dopadlo neúspěšně. Údajně se vojenským táborem Albrechta a Zikmunda šířila úplavice, které dokonce vévoda Albrecht podlehl. Zikmund díky drastické léčbě přežil.

Konec Suchého Čerta

Hynkovo řádění mělo brzy přestat. Nejprve se Zikmund zmocnil Znojma, to když Hynek město opustil a část posádky loajální ke králi Zikmundovi pustila za městské brány vojska dobyvatelů. Posléze byl v roce 1407 na příkaz krále Václava IV. Hynek pro své loupeživé řádění zajat, vsazen do vězení a v roce 1408 umírá.

Kunštáti a husitské války

Jiskření mezi Jevišovice a Znojmem se symbolicky promítlo i do další dějinné epochy, totiž do husitských válek. Kunštáti, kteří panovali na Jevišovicku, podporovali husitské hnutí, přičemž Znojmo bylo naopak oporou katolického krále Zikmunda.

V čele jevišovických husitů stál příslušník rodu Kunštátů Sezema Zajímač. Jeho vojska však byla poražena a členové jeho posádky drasticky popraveni. Definitivní tečkou bylo vypálení sídla zdejších husitů, Starého hradu v Jevišovicích, v roce 1421. Jejich památku připomíná monumentální pomník ve tvaru kalicha na vrchu Žalově v Jevišovicích.

Hynkův odkaz v Předzámčí a komixový příběh

Stopy Suchého Čerta jsou na Jevišovicku patrné hned na několika místech. Můžete si udělat například výlet do míst, kde stával Starý hrad. Můžete ale také navštívit novou expozici v Předzámčí Jevišovice, kde na vás čekají sbírky představující různá období ze života regionu, včetně období, kdy žil a působil Suchý Čert.

Lahůdkou je také komix, který vznikl docela nedávno a který je inspirován příběhem Suchého Čerta. Jeho originální ztvárnění můžete získat v podobě tištěného letáčku v turistickém informačním centru v Jevišovicích.

Zmiňované Předzámčí Jevišovice letos prošlo zevrubnou rekonstrukcí a najdete tu pěknou expozici o životě v regionu, ale také podkrovní bludiště. Rekonstrukce předzámčí se uskutečnila díky podpoře z fondů Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod. Součástí Předzámčí Jevišovice je komplex budov včetně nádvoří, zahrady a vinného sklepa. Předzámčí těsně navazuje na objekt Starého zámku v Jevišovicích, který je také možné navštívit. Starý zámek hostí zajímavé muzejní expozice Moravského zemského muzea.

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *