Hřensko

Hřensko

Nacházíme se v oblasti, která je vstupem do Národního parku České Švýcarsko. Nenápadná obec leží na soutoku dvou řek – Labe a Kamenice. Obec je zaměřena a přímo se soustředí na bohatý cestovní ruch. Díky 115 m.n. je také nejnižší obcí v České republice. Návštěvníci bývají často uchváceni mohutným a hlubokým kaňonem Labe. Právě z tohoto kaňonu vystupují skalní obři s krásným údolím táhnoucí se podél řeky Kamenice. Většina části obci je obklopena právě skalními stěnami.

Kamenice River
elPadawan / Foter

První zmínka o obci Hřensko, která se nachází v Ústeckém kraji se objevuje teprve v 15. století. Kdysi zde stála stará krčma, která sloužila vorařům. Následně se zde v dalších stoletích začali usídlovat lidé. Jejich největší obživou byla těžba a plavení dřeva. K silnému rozvoji turistiky zde došlo za vlády hrabat Clary-Aldrigenů. Ten, kdo zamíří do Hřenska, neměl by zde vynechat Pravčickou bránu a Soutěsky na řece Kamenice. Právě pro tyto dvě místa je Hřensko výchozím bodem. Na Soutěskách můžete absolvovat projížďku na lodičkách společně s převozníkem.

Tyto dvě nepřehlédnutelné turistické atrakce spojuje naučná stezka. Budeme-li se bavit o největší přirozené skalní bráně na našem kontinentu, zajisté bude slovo o Pravčické bráně. V Českém Švýcarsku je považována za nejkrásnější přírodní útvar a tvoří symbol celé oblasti. Vydáme-li se po naučné stezce, tak začneme u břehu Labe a podrobněji si prohlédneme pohraniční obec, která je považována za bránu do Českého Švýcarska. Po červené značce budete stoupat k Mezní Louce, až dorazíte ke Třem pramenům. Tento název je odvoz od pramenů, které zde vyvěrají a používají se k vodárenským účelům.

Dále po červené budete procházet mezi jednotlivými skalami. Při strmějším výstupu vede odbočka doleva. Zamíříte tak k Jeskyni českých bratří, která byla využívána za doby pobělohorské. Stále po červené míříme k odpočinkovému místu Pravčické brány. Na Pravčickou bránu byl do roku 1980 zpřístupněn upravený chodník. Ten však ohrožoval kvůli obrovskému počtu návštěvníků její samotnou existenci. V areálu nabízí skvělé posezení Sokolí hnízdo.

Následuje úsek Gabrielinou stezkou, která se vine podél pískovcových skal. Po této stezce obkreslujeme Křídelní stěnu a další útvary. Je odtud příjemný výhled na Růžový vrch. Následuje sestup k silnici a k Mezní Louce, kde pokračujeme po zelené značce. Na ní navštívíme Mezní můstek, který je v romantickém údolí řeky Kamenice. Po absolvování úseku Edmundovi soutěsky vystoupíme na pravý břeh a vyjdeme u hotelu Klepáč v Hřensku.

Booking.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *