turnov-panorama

Město Turnov

turnov-panorama

Město Turnov

Turnov leží v libereckém kraji. Město rozděluje řeka Jizera na dvě části a potvrzuje tak známý fakt, že města, první osady vznikaly v povodí řek, neboť zde bylo vždy dostatek potravy a závlahy.
Počátky osídlení oblasti kolem Turnova spadají do období 10.000 let př.n.l a byly nalezeny pozůstatky činnosti člověka z dob až 50.000 let př.n.l.

Turnov jako město

Počátky města se datují k 13. století. Roku 1238 byl postaven hrad Valdštejn. Život v Turnově nebyl nikdy snadný, pánové a šlechta se často přeli a obyčejný lid byl závislý na jejich libovůli. Město také čelilo nájezdu německých vojsk, neúspěšně a bylo vypleněno. Postupně se sem vracel život a až po 300 letech se dá říci, že Turnov měl jednoho pána. V 16. století si města obecně začala získávat svoji nezávislost, rozvíjí se nová řemesla (sklářství, hornictví), funguje zde škola a město se rozvíjí i po hudební a literární stránce.

Roku 1538 (přesně 300 let po stavbě Valdštejna) město Turnov schvátil zničující požár a většina města lehla popelem. Jen velmi pomalu se do Turnova navrací život, noví pánové se střídají, ale roku 1707 přichází opět požár.

turnov-namestiMěšťané se stali nevolníky a vše ještě umocnily války, které se vedly až do roku 1775. Teprve poté snad končí prokletí Turnova a cesta ke světlejším zítřkům se otevírá.

Pro Turnov byly vždy důležité kamenické práce, opracování drahých kamenů a poté i sklářství. V období průmyslového rozmachu ve druhé polovině 19. století vznikají školy zaměřené na tyto dovednosti a rozvíjejí se i nové obory jako výroba pian, pivovarnictví, zahradnictví.

Rozvoj města samozřejmě zpomalila i první a druhá světová válka a následné období nadvlády komunistů.

Turnov je důležitou železniční spojnicí mezi městy Praha, Liberec a Hradec Králové.
Zavítáte-li do okolí Turnova, jistě budete chtít navštívit např. tyto zajímavosti nebo památky:

  • Muzeum Českého ráje
  • Dlaskův statek v Dolánkách
  • Turnovská synagoga
  • Hrubý Rohovec
  • Valdštejn
Booking.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.